Lider Haber

CHP’DEN KANUN TEKLİFİ

CHP’DEN KANUN TEKLİFİ
06 Nisan 2020 - 15:19

KORONA VİRÜSE YAKALANAN SAĞLIK ÇALIŞANLARI “MESLEK HASTALIĞI VEYA İŞ KAZASI” KAPSAMINA ALINMALI

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, korona virüse yakalanan sağlık çalışanlarının olası bir mazuriyetin takibi ve oluşabilecek hak kayıplarını önlemek amacıyla “İş Kazası veya Meslek Hastalığı” kapsamına alınması için TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi verdi. Aydın, “Korona virüse yakalan sağlık çalışanlarının karantinada geçirdikleri süre hastalık raporu değil, iş kazası raporu olarak değerlendirilmeli ve ileride oluşacak hak kayıplarının önüne geçilmelidir” dedi.

Ülkemizin her yanında aralıksız olarak sağlık hizmeti sunan hekimler ve diğer sağlık çalışanları önemli zorluklara karşın hizmet sunmakta. Bir yandan kapasiteyi aşan hasta yoğunluğu, diğer yandan yeterli kişisel koruyucu donanıma erişilememesi nedeniyle her geçen gün daha çok sağlık çalışanına Covid-19 tanısı konmakta. Çalışanların, çalışırken veya işten kaynaklı olarak yaralanması veya hastalanması iş kazası veya meslek hastalığı olarak kabul edildiğini ve sağlık çalışanlarının da Covid-19 tanısı alması durumunda da iş kazası veya meslek hastalığı bildiriminde bulunulması gerektiğine dikkat çeken Erkan Aydın, sağlık çalışanlarının “İş Kazası veya Meslek Hastalığı” kapsamına  alınması için kanun teklifi hazırladı.

Verdiği kanun teklifinde sağlık çalışanı veya sağlık hizmetlerinde çalışanların Covid-19 tanısı almaları durumunda, hastalığın yapılan işle yakın bağı gözetilerek, meslek hastalığı bildirimi yapılması gerektiğini ifade eden Aydın, şunları söyledi:

“İş kazası veya meslek hastalığı bildirimi, teşhisi koyan hekim tarafından MEDULA sistemindeki iş kazası veya meslek hastalığı bildirimiyle ilgili bölümün işaretlenmesi ve ilgili bilgilerin girilmesi suretiyle yapılır. İş kazası bildirimi olgunun aktarılması, meslek hastalığı bildirimi ise tıbbi bir durum tespitidir. İş kazası veya meslek hastalığı sebebiyle çalışanların meslekte kazanma güçlerinde kayıp olması durumunda, buna bağlı olarak tazminat süreçlerinin yürütülmesi mümkün olabilecektir. Ancak bundan bağımsız olarak, sağlık sistemindeki Covid-19 kaynaklı iş kazası ve meslek hastalıkları olgularının saptanabilmesi ve alınması gereken ek önlemlerin belirlenebilmesi için bu bildirimlerin yapılması büyük önem taşımaktadır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 14. maddesinde de ‘Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden kaynaklı tekrarlanan bir sebeple işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleri’ olarak ifade edilmiştir.

Bu ifadeler dikkate alınarak Covid -19 tanısı konulan her sağlık personeli iş kazazına uğramış ya da meslek hastalığına yakalanmış sayılırlar.”

Korona virüsün Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından bulaşıcı hastalık olarak tanımlanmakla birlikte henüz meslek hastalığı  gruplarına  dahil edilmediğini söyleyen Aydın, bu maddeyle korona virüsün bir meslek hastalığı olarak klinik ve laboratuvar bulgularıyla belirlendiği ve virüsün bulaşmasına yol açan etkenin sağlık çalışanının işyerindeki inceleme sonunda meslekten kaynaklanan bir hastalık olduğunun tespit edildiği hallerde, Sosyal Güvenlik Kurumunun veya sağlık çalışanının başvurusu üzerine Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun onayı ile korona virüs meslek hastalığı sayılabileceğini belirtti.

Erkan Aydın’ın Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda değişiklik yapılmasına dair verdiği kanun teklifi şu şekildedir;

Madde 1- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 14 üncü maddesi şu şekilde değiştirilmiştir.

“Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir. Covid-19 tanı sağlık çalışanları için de meslek hastalığıdır  Bu tanımdan yola çıkarak bir sağlık çalışanında korona virüs saptanması sonucunda:

  1. Kişinin korona virüsün tanı, tedavi ve/veya bakımının gerçekleştirildiği bir hastanede çalışıyor olması,
  2. Korona virüsün kişiye çalıştığı sırada bulaşmış olması,
  3. Korona virüsün bulaşma şekliyle kişinin çalışma ortamı arasında illiyet bağının bulunması, yani, korona virüsün sağlık çalışanına çalıştığı ortamdan ve çalışma koşulları nedeniyle bulaşmış olması şartlarının bir arada bulunması halinde işverenin sigortalının meslek hastalığına yakalandığını öğrenme tarihinden itibaren en geç üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirme yükümlülüğü vardır. Aksi takdirde, meslek hastalığı bildiriminde bulunmayan işverenden bildirim tarihine kadar geçen süre için sağlık çalışanına ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneği Kurumca tahsil edilecektir.”

Madde 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

LİDER HABER.... HABERİN LİDERİ...

porno sex brazzers porno hd porno porn porno seyret hack forum

betmarino aresbet betnano asyabahis mroyun bahigo mobilbahis bets10 imajbet betper