Lider Haber

Mehmet Akif Ertaş - AİT TÜM YAZILAR
İDİR

İDİR

Nereden Geldiğini Unutmayan ve Hayatı Paylaşmayı Önere Aktivist ve Muhalif Bir Müzisyenin Ardından… Jean- Paul Sartre, kendisine 1964 yılında verilen Nobel Edebiyat Ödülü’nü reddetmiştir. Edebiyatın kurumsallaşmasını kabullenemediği için, kendisinden beklenen bu tepkiyi gösterdiğ...

Ali Ekber Çiçek

Ali Ekber Çiçek

Bir Mayıs İşçi Bayramı’nı Haydar Haydar, Dost Diyerek İdrak Etmek   Söz, Bir Mayıs İşçi Bayramı’nın müzikle ilişkisinden açılınca; sadece sıradan olmakla itham edilenlerin değil, mürekkebi ziyadesiyle yalamışların aklına, içinden; iş, işçi, emek gibi kelimelerin geçtiği ezgi...

Yener Korkut

Yener Korkut

John Lennon’la Özdeşleşen ve Özdeşleştirilen Bir Müzisyen: Yener Korkut Özelde John Lennon ve genelde onun da dâhil olduğu müzik grubu The Beatles, sadece sesini yükselttiği İngiltere’de değil, Avrupa’da ve Amerika Birleşik Devletleri’nde, müzikle iştigal eyleyen birçok ismin etk...

Çağlan Tekil

Çağlan Tekil

Deneyerek Yenilmekten ve Yenilerek Denemekten Bıkmayan Bir Bilge: Çağlan Tekil Çağlan Tekil, 7 Nisan 2020 tarihinde vefat edince, sadece, heavy metalin nitelikten taviz verilmeden Türkiye’de kitleselleşmesi için ter döken bir müzik yazarı ve radyo programcısının bedeni toprakla b...

Şevket Akıncı

Şevket Akıncı

Derlitoplutersyüz Eden Özgür Doğaçlamanın İz Sürücüsü: Şevket Akıncı   Doğaçlama, bünyesinde zaten serbestliği barındırırken, onu ayrıca özgür kelimesiyle nitelemek ve özgür doğaçlama diye bir türden söz etmek, denetimin her türlüsünü reddetmeyi beraberinde getirecektir. Bu ...

Ruşen Alkar

Ruşen Alkar

Kategorize Edilemeyen ve Pasif Direniş’i Çağrıştıran Bir Müziğin Temsilcisi: Ruşen Alkar Kürtçe Müzik için ter döken kadın solistlerin birçoğu solistlikle yetinirlerken, Ruşen Alkar gibi isimler, solistliğin yanında beste çalışmalarını da çoğaltarak kendilerini kabul ettirmişlerd...

Turan Cabul

Turan Cabul

En’el- Hakk Kavramının Yirmi Birinci Yüzyıldaki Temsilcilerinden Biri: Turan Cabul Malatya’nın ilçelerinden Arguvan, söz, özelde müzik, genelde folklordan açıldığında ismi akla ilk gelen ilçelerdendir. Folkloru Alevi- Bektaşi kültürüyle beslenen Arguvan’ı, bu özelliğiyle hem, Erz...

Taci Uslu

Taci Uslu

Dervişane Estetiği, Türkiye’ye Özgü Protest ve Muhalif Müzikle Buluşturan Bir Müzik Emekçisi: Taci Uslu Söz, Türkiye’ye özgü protest ve muhalif müziğin grup düzeyinde temsil edilmesinden açıldığında akla öncelikle kuşkusuz Grup Yorum gelecektir. İlk albümünü Sıyrılıp Gelen adıyla...

Özdal Orhon

Özdal Orhon

Devrim ve Muhalefeti Osmanlı Musikisi’ne Zarafet Eşliğinde Nakışlayan Bir Mücevher: Özdal Orhon Osmanlı Musikisi’nin Türk Sanat Müziği etiketini almakla kalmayıp, yapaylaşma yolunda ilerlediği 1970’li yıllarda, sayıları bir elin parmaklarını geçmeyen kadın solistler, hanendelik h...

IŞIK KURT

IŞIK KURT

Operaya, Saygı, Sevgi ve Aşk Aşılayan Bir Kıymetli: Işık Kurt   Söz, müzikle aile boyu ilgilenmekten açıldığında akla ilk sırada gelebilecek türlerden biri opera değildir çünkü opera, sadece sıradan olmakla itham edilenlerce değil, mürekkebi ziyadesiyle yalamışlarca da hakkı...

LİDER HABER.... HABERİN LİDERİ...